Tóm Tắt Lý Thuyết Vật Lý 12

     

Tổng hợp Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12 chương 1 hay nhất, đầy đủ nhất giúp bạn củng cố kiến thức cùng ôn tập tốt hơn.

Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết vật lý 12

Lý thuyết Dao động điều hòa

I) Khái niệm.

-Dao động cơ:là chuyển động qua lại quanhmột vị trí cân bằng( vị trí hợp lực tác dụng lên vật bằng không). VD: chuyển động đung đưa của chiếc lá,...

-Dao động tuần hoàn:là dao động cơ mà sau những khoảng thời gian bằng nhau vật trở lạivị trí cũ theo hướng cũ. Khi vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ thì vật thực hiện đượcmột dao động toàn phần. Thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần là mộtchu kỳ T. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1slà tần số f.

*

-VD:dao động của bé lắc đồng hồ. Vị trí B: là vị trí cân nặng bằng của bé lắc.

*

+) quá trình từ B → C → B: vật trở về thuộc một vị trí nhưng không thuộc chiều nên không phải là một dao động toàn phần.

+) quy trình B → C → B → A → B: là một dao động toàn phần.

Dao động điều hòa:là dao động vào đó li đô (vị trí) của vật làmột hàm côsin (hay sin)của thời gian.

II) Phương trình dao động điều hòa.

Điểm p dao động điều hòa bên trên một đoạn thẳng từ -A đến A luôn luôn có thể coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều với tốc độ góc ω, trên đường tròn có đường kính là đoạn thẳng đó.

CM:

*

Giả sử t = 0 vật ở vị trí M0được xác định bằng góc φ

Tại thời điểm t vị trí của M là (ωt + φ)

Khi đó hình chiều phường của M có tọa độ :

x = A cos⁡(ωt + φ)

Phương trình trên được gọi làphương trình của dao động điều hòa.

Trong đó:

x: Li độ của vật.

A: Biên độ của vật ( giá bán trị lớn nhất của li độ).

ω: tốc độ góc trong chuyển động tròn đều hay tần số góc trong dao động điều hòa.

*

ωt + φ: trộn dao động tại thời điểm t.

φ: trộn ban đầu ( pha dao động tại thời điểm ban đầu).

III) Vận tốc, gia tốc của vật dao động điều hòa

- Vận tốc v = x" = -Aω sin⁡(ωt + φ) = ωA cos⁡(ωt + φ + π/2)

→ Độ lớn vmax= ωA tại vị trí cân nặng bằng x = 0; v = 0 tại vị trí biên x = ±A

- Gia tốc a = v" = x"= -ω2A = -ω2A cos⁡(ωt + φ) = ω2A cos⁡(ωt+φ + π)

→ Độ lớn amax= ω2A tại vị trí biên x = ±A; a = 0 tại vị trí cân nặng bằng x = 0

Nhận xét:

-Mối quan tiền hệ giữa những giá trị tức thời x, v, a.

+) Vận tốc v sớm trộn hơn li độ x một góc π/2:

*

+) Gia tốc a sớm trộn hơn vận tốc v một góc π/2:

*

+) Gia tốc a cùng li độ x ngược pha:a = -ω2x

-Đồ thị của dao động điều hòa:đều là một đường hình sin.

Lý thuyết bé lắc lò xo

I) Khái niệm

-Con lắc lò xogồm một vật nhỏ gồm khối lượngmgắn vào đầu một lò xo có độ cứngkvà khối lượng không đáng kể.

II) Phương trình dao động

- Xét một nhỏ lắc lốc xoáy nằm ngang: vật gồm khối lượngm, lò xo có độ cứngk, mặt ngang không ma sát.

*

Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ ở VTCB ( vị trí lò xo không biến dạng.

các lực tác dụng lên vật: trọng lựcP→, phản lựcN→, lực đàn hồiF→.

Theo Định luật II Niu-tơn ta có:P→+N→+F→= ma→

Chiếu lên trục Ox ta có: F = ma

⇔ -kx = ma⇔ a = x" = (-k/m).x (Phương trình vi phân cấp 2)

Nghiệm của phương trình trên tất cả dạng:x = A cos⁡(ωt + φ)

Với

*

A, φ∶ được xác định từ điều kiện ban đầu của bài bác toán.

III) Lực trong nhỏ lắc lò xo:

-Lực đàn hồi Fđh: là lực xuất hiện lúc lò xo bị biến dạng.

Fđh= -k∆l(Với ∆l là độ biến dạng của lò xo, so với vị trí lò xo không biến dạng)

-Lực phục hồi (lực hồi phục):là hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa.

Fph= ma = -kx(Với x là li độ của vật, so với VTCB)

Lực phục hồi luôn hướng về vị trí cân bằng.

-Nhận xét

Trong con lắc xoắn ốc nằm ngang:x = ∆l ( vì chưng VTCB là vị trí lò xo ko biến dạng)

Trong con lắc lốc xoáy thẳng đứng:

*

Tại VTCB, tổng hợp lực bằng 0: k∆l0= mg

→ Độ biến dạng của lốc xoáy ở VTCB ∆l0= mg/k

(VTCB không giống vị trí lò xo không biến dạng).

*

IV) Năng lượng trong con lắc lò xo:

-Động năngcủa nhỏ lắc lò xo:

*

-Thế năng đàn hồicủa con lắc lò:

*

- Trong nhỏ lắc lò xo nằm ngang x = ∆l nên:

*

-Cơ năngtrong nhỏ lắc lò xo:

*

-Nhận xét:Trong suốt quy trình dao động, động năng với thế năng của bé lắc lò xo biên thiên tuần hoàn với chu kì T/2, còn cơ năng của vật được bảo toàn.

Xem thêm: Cách Dùng Tính Từ Sở Hữu - Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản: Tính Từ Sở Hữu

Lý thuyết bé lắc đơn

I) Khái niệm:

-Con lắc đơngồm một vật nhỏ khối lượngm, treo ở đầu một sợi dây ko dãn, khối lượng không đáng kể, có chiều dàil

II) Phương trình dao động:

*

* Xét một nhỏ lắc đơn: vật tất cả khối lượng, sợi dây tất cả chiều dàil, ko dãn.

- Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ ở VTCB ( vị trí dây treo thẳng đứng). Lúc đó vị trí của vật được xác định bởi li độ cong (dài)svà li độ gócα. Với s = α.l

- những lực tác dụng lên vật: trọng lựcP→, lực căng dâyT→.

- Theo Định luật II Niu-tơn ta có:

*

- Chiếu (1) lên phương chuyển động ta có:

- Psin⁡α = ma

→ Dao động của nhỏ lắc đơn nói thông thường không dao động điều hòa

Xét: TH góc α nhỏ thì sin⁡α ≈ α (rad) khi đó ta tất cả pt:

*

⇔ a = s" = -(g/l)s ( phương trình vi phân cấp 2)

Nghiệm của phương trình trên gồm dạng:

s = S0cos⁡(ωt + φ) hay: α = α0cos⁡(ωt + φ) (với S0= α0)

Với

*

S0, α0,φ∶ được xác định từ điều kiện ban đầu của bài toán.

III) Năng lượng trong nhỏ lắc đơn:

Thế năng trọng trườngcủa con lắc đơn:

Wt= mgh = mgl(1 - cos⁡α)

Cơ năngcủa bé lắc:

W = Wđ+ Wt= Wtmax= mgl(1 - cos⁡α0)

Động năngcủa nhỏ lắc đơn:

Wđ= W - Wt= mgl(cos⁡α - cos⁡α0) = (mv2)/2

→Vận tốccủa vật:

*

IV) Lực trong con lắc đơn:

- Trong con lắc đơn: thành phần Psin⁡α đóng vai trò làlực kéo về.

Chiếu (1) lên phương sợi dây ta có:

*

(do vật chuyển động tròn)

→Lực căng dây

*

Lý thuyết Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức

I) đối chiếu giữa các loại dao động

Dao động tự do

Dao động tắt dần

Dao động duy trì

Dao động cưỡng bức

Khái niệm

- bao gồm tần số chỉ phụ thuộc vào những đặc tính riêng rẽ của hệ nhưng không phụ thuộc vào vác yếu tố môi trường.

- Tần số đó gọi là tần số dao động riêng của hệ f0

- tất cả biên độ (cơ năng) giảm dần theo thời gian.

- Dao động tắt dần là vì lực ma gần kề và lực cản của môi trường.

- tất cả biên độ được giữ không đổi nhưng mà không làm vắt đổi tần số dao động riêng rẽ f0của hệ.

- Bằng giải pháp cung cấp đến nó sau mỗi chu kỳ một phần năng lượng đúng bằng phần năng lượng mất đi vị ma sát.

- Chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn với tần số f, giữ mang đến dao động không bị tắt.

- khi ấy hệ dao động với tần số f của ngoại lực

Đặc điểm

- Biên độkhông đổi: A

- Tần số: f0

-Không bao gồm lực cản

- Biện độgiảm dần

- Tần số: f0

-Có lực cản

- Biên độkhông đổi: A

- Tần số: f0

-Có lực cản

- Biên độkhông đổi: A

Phụ thuộc vào: biên độ của lực cưỡng bức; độ chênh lệch giữa tần số dao động riêng với tần số của lực cưỡng bức và lực cản của môi trường.

- Tần số: f

-Có lực cản

VDKhi không có ma giáp dao động của con lắc lò xo hay con lắc đơn là dao động tự do.Gảy một chiếc dây đàn, nó sẽ dao động rồi tắt dần.Những người chơi đu bảo trì dao động của chiếc đu bằng cáchChiếc xe chuyển động thẳng đều bên trên đoạn đường có các gờ giảm tốc giải pháp đều nhau một khoảng s.
Ứng dụngCác thiết bị đóng cửa tự động, giảm xóc ô tô,...Dao động của bé lắc đồng hồ.Dao động của cân nặng rung, mạch chọn sóng vào đài FM,...

II) Hiện tượng cộng hưởng:

-Khái niệm:Là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại lúc tần số của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0của hệ dao động.

-Ứng dụng:hộp đàn của đàn ghita là hộp cộng hưởng khiến cho âm thanh khổng lồ hơn,...

-Tuy nhiên nó cũng bao gồm tác hại:ở Napoleon chỉ huy quân Pháp tiến đánh Tây Ban Nha. Lúc đội quân đi qua một cây cầu treo, toàn bộ nô lệ đã bước đều răm rắp theo khẩu lệnh. Lúc họ sắp tới đầu cầu bên đó một đầu cầu bung ra và rơi xuống cái sông. Vì sao là vì chưng đoàn quân đi đều nên gồm tần số tác dụng lực, khi tần số này gần với tần số riêng của cây cầu hiện tưởng cộng hưởng xảy ra làm cho cầu dao động mạnh với sập.

Lý thuyết Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nen

I) phương pháp biểu diễn phương trình dao động điều hòa bằng một vecto quay.

- VectơOM→biểu diễn phương trình dao động điều hòa: x = Acos⁡(ωt + φ) tại thời điểm t bao gồm những đặc điểm sau:

x = A cos⁡(ωt + φ)

OM→( O là gốc tọa độ)

Biên độ AĐộ dài |OM→| = A
Tần số góc ωQuay đều với tốc độ góc ω
Pha dao động ωt + φGóc hợp bởi vectơ và trục Ox

II) Phương pháp giản đồ Fre-nen.

- Yêu cầu bài bác toán:tìm li độ của một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa thuộc phương, thuộc tần số:

x1= A1cos⁡(ωt + φ1)

x2= A2cos⁡(ωt + φ2)

khi đó li độ của vật x = x1+ x2có phương trình như thế nào?

- Phương pháp giản đồ Fre-nen.

*

B1:biểu diễn li độ x1, x2tại thời điểm ban đầu bằng những Vectơ (OM1→,OM2→

B2: li độ x = x1+ x2của dao động tổng hợp tại thời điểm ban đầu được biểu diễn bằngOM→=OM1→+OM2→

B3:Sử dụng quy tắc hình bình hành để tìm các đại lượng đặc trưng.

Phương dao động:cùng phương với 2 dao động thành phần.

Tần số:cùng tần số ω với 2 dao động thành phần.

Xem thêm: Ăn Yến Mạch Với Sữa Chua Có Đường Có Giảm Cân Không, Kinh Nghiệm Giảm Cân Bằng Yến Mạch 2

Biên độ

*

-Nhận xét:biên độ A phụ thuộc vào A1,A2và độ lệch trộn (φ1- φ2)

+) Amax= A1+ A2khi 2 dao động thuộc pha: (φ1- φ2) = 2nπ (n = 0, ±1, ±2,...)

+) Amin= |A1- A2| lúc 2 dao động ngược pha: (φ1- φ2) = (2n + 1)π (n = 0, ±1, ±2,...)

III) Sử dụng máy tính xách tay để tổng hợp dao động.

-VD:để tổng hợp 2 dao động x1= 1 cos⁡(ωt + 2π/3) cùng x2= √3cos⁡(ωt + π/6) ta dùng máy tính xách tay Casio fx 570 – ES, bấm như sau:

B1:Chọn đơn vị góc là radian

*

B2:Chọn chế độ thống kê giám sát với số phức

*

(khi đó máy tính xách tay sẽ hiện CMPLX)

B3:Nhập số liệu

*

(Màn hình máy tính xách tay sẽ hiện thị)

*

B4:để hiện ra kết quả bấm

*

màn hình sẽ hiện kết quả:

*

Nghĩa là biên độ A = 2 và pha ban đầu φ = π/3