GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 9 BÀI 36

     

Để truyền đi thuộc một công suất điện , nếu con đường dây thiết lập điện dài gấp hai thì hiệu suất hao phí vì tỏa sức nóng sẽ:

A. Tăng 2 lần

B. Tăng 4 lần

C. Sút 2 lần.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 36

D. Ko tăng ko giảm

Lời giải:

Chọn A. Tăng 2 lần.

Điện trở của mặt đường dây download điện được xem bằng công thức: 

*

Công suất hao phí vị tỏa nhiệt trên phố dây cài đặt điện là: 

*

*

Như vậy ta thấy rằng Php tỷ lệ thuận cùng với chiều dài l của đường dây. Do đó nếu con đường dây cài đặt diện dài gấp đôi thì hiệu suất hao chi phí thì lan nhiệt sẽ tăng gấp đôi.

Câu 2 trang 78 SBT thứ Lí 9 

Trên cùng một đường dây dẫn thiết lập đi cùng một công suất điện, với cùng 1 hiệu năng lượng điện thế, nếu dùng dây dẫn bao gồm tiết diện tăng gấp rất nhiều lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng 2 lần.

B. Giảm 2 lần

C. Tăng 4 lần

D. Giảm 4 lần

Lời giải:

Chọn B. Giảm 2 lần

Điện trở của mặt đường dây cài điện được xem bằng công thức: 

*

Công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên phố dây sở hữu điện là: 

*

*

Như vậy ta thấy rằng Php tỷ lệ nghịch với ngày tiết diện S của đường dây tải. Do đó nếu mặt đường dây tải bao gồm tiết diện tăng gấp đôi thì hiệu suất hao mức giá thì tỏa sức nóng sẽ giảm 2 lần.

Câu 3 trang 78 SBT trang bị Lí 9 

Khi truyền đi cùng một công suất điện, mong muốn giảm năng suất hao phí vị tỏa nhiệt, dùng biện pháp nào trong nhì cách tiếp sau đây cách nào hữu ích hơn? do sao?

a) sút điện trở mặt đường dây đi 2 lần

b) tăng hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu dây lên 2 lần

Lời giải:

Tăng hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu dây lên hai lần sẽ có lợi hơn bớt vì năng suất hao chi phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu năng lượng điện thế.

Tức là:

+ Nếu sút R của mặt đường dây đi 2 lần thì công suất hao tổn phí chỉ giảm được 2 lần

+ trường hợp tăng U lên 2 lần thì công suất hao phí sút 4 lần.

Câu 4 trang 78 SBT đồ Lí 9 

Vì sao khi mong truyền sở hữu điện năng bởi dây dẫn tín đồ ta yêu cầu dùng 2 máy biến đổi thế đặt ở hai đầu đường dây cài điện?

Lời giải:

+ ý muốn giảm hao phí yêu cầu tăng hiệu điện nạm ở địa điểm phát lên, cho nên vì thế phải để một máy trở nên thế (tăng rứa ) ở đầu đường dây thiết lập điện,

+ Ở nơi sử dụng điện, chỉ thường sử dụng hiệu điện vắt 220V. Như vậy, phải tất cả một máy vươn lên là thế trang bị hai (hạ thế) đặt ở nơi sử dụng để giảm hiệu điện thế tương xứng với hiệu điện vậy định mức của những thiết bị khu vực tiêu thụ.

Câu 5 trang 79 SBT đồ dùng Lí 9 

Trên thuộc một mặt đường dây tải đi một hiệu suất điện xác định dưới 1 hiệu điện vậy xác định, nếu sử dụng dây dẫn có đường kính tiết diện sụt giảm 1 nửa thì năng suất hao phí vị tỏa nhiệt độ sẽ biến hóa như cố gắng nào?

A. Tăng thêm 2 lần

B. Tạo thêm 4 lần

C. Sụt giảm 2 lần

D. Giảm xuống 4 lần

Lời giải:

Chọn B. Tạo thêm bốn lần.

Xem thêm: Please Wait - Tiếng Anh Lớp 3 Unit 3 Lesson 1 Trang 18

Điện trở của con đường dây mua điện được xem bằng công thức: 

*

Ta gồm công thức tính ngày tiết diện dây dẫn tròn là: S = πd2/4

(d: là 2 lần bán kính của máu diện dây dẫn).

*

Công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên tuyến đường dây tải điện là: 

*

*

Như vậy ta thấy rằng ví như U, p và l không biến đổi thì Php tỷ lệ nghịch cùng với bình phương đường kính tiết diện dây tải.

Nếu cần sử dụng dây dẫn có 2 lần bán kính tiết diện giảm xuống 1 nửa thì công suất hao phí vày tỏa nhiệt tăng 4 lần.

Câu 6 trang 79 SBT vật Lí 9 

Trên cùng một con đường dây cài đặt đi một hiệu suất điện xác định dưới 1 hiệu điện thế 100000V buộc phải dùng hiệu điện cụ ở nhì đầu đường dây này là từng nào để hiệu suất hao phí vì chưng tỏa nhiệt giảm đi gấp đôi ?

A. 200000V

B. 400000V

C. 141000V

D. 50000V

Tóm tắt:

U = 100000V;

 

*

Lời giải:

Chọn C.

Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện khi sử dụng hiệu điện núm U và U’ theo lần lượt là:

*

Để sút hao tổn phí hai lần thì:

*

Câu 7 trang 79 SBT đồ dùng Lí 9 

Vì sao tín đồ ta ko dùng phương pháp giảm năng lượng điện trở của mặt đường dây cài điện làm giảm hiệu suất hao phí vày tỏa nhiệt?

Lời giải:

Điện trở của mặt đường dây tải điện được xem bằng công thức: 

*

Công suất hao phí vì chưng tỏa nhiệt trên đường dây mua điện là: 

*

*

Như vậy nếu như dùng phương thức giảm năng lượng điện trở của mặt đường dây thì ta đề nghị phải bớt chiều nhiều năm l của dây( điều này đã bị khống chế vày quảng con đường truyền tải đến 1 khu vực là vắt định) và tăng huyết diện S của dây → để cho dây có form size rất lớn, dẫn cho tốn nguyên liệu làm dây và có tác dụng trụ cột kháng đỡ mặt đường dây.

Ngoài ra có thể giảm R bằng cách chọn vật liệu làm dây tất cả điện trở suất ρ bé dại nhưng biện pháp này không kết quả vì bớt không được nhiều, đồng thời vật liệu có ρ càng nhỏ dại thì càng quý và thông minh không tài chính được.

Câu 8 trang 79 SBT vật dụng Lí 9 

Có hai tuyến đường dây download điện thiết lập đi cùng một hiệu suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm bởi cùng một chất. Đường dây đầu tiên có chiều dài 100km và hiệu điện vắt ở nhị đầu dây là 100000kV, mặt đường dây thứ hai có chiều lâu năm 200km với hiệu điện nạm 200000kV. So sánh công suất hao phí vì tỏa nhiệt độ P1 và P2 của hai đường dây.

Xem thêm: 10 Nguyên Nhân Chính Gây Vô Sinh, Người Chưa Có Gia Đình Cũng Nên Biết Để Tránh

A. P1= P2

B. P1= 2P2

C. P1= 4P2

F. P1= P2/2

Tóm tắt:

S1 = S2 = S; ρ1 = ρ2 = ρ

l1 = 100km; U1 = 100000kV; l2 = 200km; U2 = 200000kV; 

*

Lời giải:

Chọn B. P1 = 2P2

Do nhị dây dẫn cùng làm bằng một chất liệu, thuộc một hiệu suất truyền download và và một tiết diện bắt buộc ρ, P, S của hai dây bằng nhau.

Công suất hao phí vày tỏa nhiệt trê tuyến phố dây download điện khi dùng hiệu điện cố gắng U1 và U2 lần lượt là: