Danh mục kỹ thuật theo thông tư 50

     

Quy định mới về định mức lực lượng lao động trong phẫu thuật

Cuối năm 2014, bộ Y tế đã phát hành Thông bốn 50/2014/TT-BYT quy định câu hỏi phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức lực lượng lao động trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Bạn đang xem: Danh mục kỹ thuật theo thông tư 50

Theo đó, Thông tư quy địnhchi tiết:

-Danh mục phân nhiều loại phẫu thuật, mẹo nhỏ theo 26 chuyên khoa, chăm ngành.

- Định mức nhân lực tối đa triển khai 01 ca phẫu thuật mổ xoang theo 18 các loại phẫu thuật.

- Định mức lực lượng lao động tối đa triển khai 01 ca thủ pháp theo 24 loại thủ thuật.

Sốngười tham gia về tối đa cho một ca phẫu thuật, thủ thuật được tính dựa trên phânloại phẫu thuật, thủ thuật và theo từng chăm khoa.

Trườnghợp ca phẫu thuật, thủ pháp khó, phức tạp cần nhiều kíp thâm nhập và cần có sốngười tham gia vượt quá lý lẽ thì Thủ trưởng đại lý khám chữa bệnh xem xét,quyết định.

Việcchi trả chính sách phụ cấp phẫu thuật phải căn cứ vào con số người thực tế thamgia và theo định mức luật cho từng vị trí.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 50/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 26 mon 12 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬTVÀ ĐỊNH MỨC NHÂN LỰC trong TỪNG CA PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT

Căn cứ Nghị định số63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 thời điểm năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của cục Y tế;

Căn cứ đưa ra quyết định số73/2011/QĐ-TTg ngày 28 mon 12 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về việc quy định một vài chếđộ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, bạn lao động trong số cơ sởy tế công lập và chính sách phụ cung cấp chống dịch;

Theo đề xuất của Cụctrưởng Cục làm chủ Khám, trị bệnh,

Bộ trưởng bộ Y tế banhành Thông tứ quy định bài toán phân một số loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhânlực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Phát hành kèm theoThông tư này hạng mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo 26 siêng khoa,chuyên ngành.

2. Cách thức định mứcnhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Điều 2. Điều kiệnphân nhiều loại phẫu thuật, thủ thuật

Việc phân loại phẫuthuật, thủ pháp dựa trên các điều kiện sau đây:

1. Nấc độ nặng nề và phứctạp của phẫu thuật, thủ thuật.

2. Cường độ nguy hiểmđối với tính mạng của fan bệnh.

3. Yêu cầu về phươngtiện, dụng cụ, trang máy y tế áp dụng cho phẫu thuật, thủ thuật.

4. Yêu mong về sốngười thâm nhập phẫu thuật, thủ thuật.

5. Thời gian thựchiện phẫu thuật, thủ thuật.

Điều 3. Phân các loại mứcđộ phẫu thuật, thủ thuật

1. Phẫu thuật, thủthuật loại đặc biệt

a) Phẫu thuật, thủthuật rất phức hợp về bệnh lý, rất nguy nan đến tính mạng người bệnh, đòi hỏi ngườihành nghề thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch có trình độ chuyên môn, chuyên môn cao, phần lớnđược thực hiện ở các cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch tuyến trung ương.

b) Yêu mong phải có phươngtiện, dụng cụ, trang đồ vật y tế chuyên dụng.

c) yêu cầu bao gồm sốngười thâm nhập phẫu thuật, thủ thuật theo lao lý tại Phụ lục số 1 ban hànhkèm theo Thông tứ này.

d) thời gian thựchiện kỹ thuật trung bình tự 3 đến 4 giờ đồng hồ hoặc lâu hơn.

2. Phẫu thuật, thủthuật nhiều loại I

a) Phẫu thuật, thủthuật khá phức hợp về căn bệnh lý, nguy khốn đến tính mạng người bệnh, đòi hỏingười hành nghề thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch có trình độ chuyên môn chuyên môn, kỹ thuật cao, phầnlớn được tiến hành ở các cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch tuyến tw và tuyếntỉnh.

b) Yêu mong phải có phươngtiện, dụng cụ, trang vật dụng y tế chăm dụng.

c) yêu thương cầu tất cả sốngười thâm nhập phẫu thuật, thủ thuật theo hiện tượng tại Phụ lục số 1 ban hànhkèm theo Thông bốn này.

Xem thêm: Mang Thai Có Nên Quan Hệ - Quan Hệ Vợ Chồng Khi Mang Thai

d) thời hạn thựchiện chuyên môn trung bình từ 2 đến 3 giờ hoặc lâu hơn.

3. Phẫu thuật, thủthuật các loại II

a) mọi phẫu thuật,thủ thuật đa số được thực hiện ở những cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh dịch tuyến trungương, con đường tỉnh và một trong những cơ sở tuyến huyện, mức độ nguy hiểm đến tính mạngngười bệnh thấp hơn loại I.

b) Yêu mong phươngtiện, dụng cụ, trang đồ vật y tế thông dụng.

c) yêu cầu gồm sốngười tham gia phẫu thuật, thủ thuật theo điều khoản tại Phụ lục tiên phong hàng đầu ban hànhkèm theo Thông tứ này.

d) thời gian thựchiện nghệ thuật trung bình từ 1 đến 3 giờ hoặc thọ hơn.

4. Phẫu thuật, thủthuật một số loại III

a) đầy đủ phẫu thuật,thủ thuật nhiều phần được thực hiện ở những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh tuyến huyện,mức độ nguy hiểm đến tính mạng người bệnh thấp hơn loại II.

b) Yêu mong phươngtiện, dụng cụ, trang máy y tế thông dụng.

c) yêu cầu bao gồm sốngười thâm nhập phẫu thuật, thủ pháp theo giải pháp tại Phụ lục hàng đầu ban hànhkèm theo Thông bốn này.

d) thời hạn thựchiện nghệ thuật trung bình từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn.

Điều 4. Áp dụng Danhmục phân nhiều loại phẫu thuật, thủ thuật

Danh mục phân loạiphẫu thuật, thủ pháp là căn cứ để cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh chi trả chế độphụ cấp cho phẫu thuật, mẹo nhỏ và những kỹ thuật tương tự phẫu thuật, thủ thuậttheo Quyếtđịnh số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về việcquy địnhmột số chế độ phụ cấp cho đặc thù đối với công chức, viên chức, tín đồ lao độngtrong các cơ sở y tế công lập và cơ chế phụ cấp cho chống dịch.

Điều 5. Định nấc nhânlực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật

1. Số fan tham gia tốiđa cho 1 ca phẫu thuật hoặc thủ pháp được tính dựa trên phân các loại phẫuthuật, thủ thuật cùng theo từng chuyên khoa theo dụng cụ tại Phụ lục hàng đầu banhành hẳn nhiên Thông tư này.

2. Trường đúng theo ca phẫuthuật, mẹo nhỏ khó, tinh vi như ghép mô, thành phần cơ thể người, phẫu thuậttim hở và những phẫu thuật, thủ thuật khác nên nhiều gấp tham gia và cần có sốngười tham gia vượt quá quy định tại Khoản 1 Điều này thì Thủ trưởng các đại lý khámbệnh, chữa dịch xem xét, quyết định. Việc chi trả cơ chế phụ cấp cho phẫu thuật phảicăn cứ vào số lượng người thực tế tham gia cùng theo định mức điều khoản cho từngvị trí.

3. Câu hỏi phân côngcông việc cụ thể cho từng bạn trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật bởi vì Thủtrưởng các đại lý khám bệnh, chữa bệnh dịch quyết định.

Điều 6. Hiệu lực thực thi hiện hành thihành

1. Thông tư này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng hai năm 2015.

Điều 7. Trách nhiệmthi hành

1. Cục trưởng CụcQuản lý Khám, chữa căn bệnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan liêu chỉ đạo, tổchức và khám nghiệm việc triển khai Thông bốn này đối với các các đại lý khám bệnh, chữabệnh.

2. Chủ tịch Sở Y tếtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế Bộ, ngành tất cả trách nhiệmchỉ đạo, tổ chức triển khai và chất vấn việc tiến hành Thông tứ này so với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh dịch thuộc thẩm quyền quản lí lý.

3. Thủ trưởng đại lý khámbệnh, chữa bệnh dịch căn cứ danh mục phân một số loại phẫu thuật, thủ thuật gồm trách nhiệmthực hiện việc chi trả cơ chế phụ cung cấp phẫu thuật, thủ thuật cho tất cả những người thực hiệnphẫu thuật, thủ thuật và những kỹ thuật tương đương phẫu thuật, thủ pháp theo quyết định số 73/2011/QĐ-TTgngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về bài toán quy định một vài chếđộ phụ cấp đặc thù so với công chức, viên chức, người lao động trong những cơ sởy tế công lập và chính sách phụ cung cấp chống dịch.

Trong quy trình thựchiện nếu bao gồm khó khăn, vướng mắc, đề nghị những cơ quan, tổ chức và cá nhân phảnánh kịp thời về Cục thống trị Khám, chữa bệnh, cỗ Y tế để khuyên bảo và giảiquyết./.

Nơi nhận: - Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (Vụ KGVX; Công báo, Cổng TTĐTCP); - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, CQ thuộc thiết yếu phủ; - bộ Tư pháp (Cục soát sổ VBQPPL); - bộ trưởng liên nghành BYT (để b/cáo); - những Thứ trưởng BYT (để biết); - BHXH Việt Nam; - UBND những tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương; - các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, điều tra Bộ; - những cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh dịch trực thuộc BYT; - những trường đh Y - Dược, học viện Y - Dược; - Sở Y tế tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương; - Y tế những Bộ, ngành; - BHXH các tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - Cổng thông tin điện tử bộ Y tế; - Lưu: VT, KCB (03b), PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Xuyên

PHỤ LỤC SỐ 1

BẢNG ĐỊNH MỨC NHÂN LỰC TỐI ĐA trong THỰC HIỆNPHẪU THUẬT, THỦ THUẬT(Ban hành kèm Thông tứ số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộtrưởng cỗ Y tế)

STT

Loại phẫu thuật

Chuyên khoa

Định mức nhân lực tối đa tiến hành 01 ca phẫu thuật

Loại quánh biệt

Loại I

Loại II

Loại III

1

Hồi sức, cấp cho cứu và phòng độc

8

7

6

5

2 (PTV) chính

5 phụ

1 góp việc

2 (PTV) chính

4 phụ

1 góp việc

1 (PTV) chính

4 phụ

1 giúp việc

1 (PTV) chính

3 phụ

1 góp việc

2

Nội khoa

8

7

6

5

2 (PTV) chính

5 phụ

1 góp việc

2 (PTV) chính

4 phụ

1 giúp việc

1 (PTV) chính

4 phụ

1 góp việc

1(PTV) chính

3 Phụ

1 giúp việc

3

Nhi khoa

8

6

6

6

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

4

Lao (ngoại lao)

8

7

6

5

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

5

Da liễu

8

6

5

3

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ gây mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 PTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

6

Nội tiết

7

6

6

6

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ gây mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

7

Ngoại khoa

8

8

7

7

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ gây mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ tạo mê

1 giúp việc

8

Bỏng

8

7

7

6

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ gây mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ khiến mê

1 giúp việc

9

Ung bướu

7

7

5

5

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ gây mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

10

Phụ sản

8

6

6

6

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ gây mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

11

Mắt

6

6

5

5

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

12

Tai Mũi Họng

8

6

6

6

1 PTV chính

4 phụ

1 gây thích chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 phụ

1 gây mê chính

1 Phụ khiến mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

13

Răng Hàm Mặt

8

7

7

6

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ gây mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

14

Điện quang

6

1 (PTV) Chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ tạo mê

1 quản lý và vận hành máy

15

Nội soi, chẩn đoán can thiệp

6

5

4

4

1 PTV Chính

3 phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 PTV Chính

2 phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 PTV Chính

1 phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 PTV Chính

1 phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

16

Vi phẫu

15

15

(2 kíp):

2 PTV chính

8 Phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ gây mê

2 giúp việc

(2 kíp):

2 PTV chính

8 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ khiến mê

2 giúp việc

17

Phẫu thuật nội soi

9

9

8

8

1 PTV chính

4 phụ

1 gây mê chính

2 Phụ khiến mê

1 góp việc

1 PTV chính

4 phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 phụ

1 gây thích chính

2 Phụ khiến mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 phụ

1 gây thích chính

2 Phụ khiến mê

1 góp việc

18

Phẫu thuật tạo nên hình thẩm mỹ

7

7

6

5

1 PTV chính

3 PTV phụ

1 gây mê chính

1 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 PTV phụ

1 gây mê chính

1 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 PTV phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 PTV chính

3 PTV phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

Bảngđịnh mức lực lượng lao động tối nhiều trong triển khai thủ thuật

STT

Loại thủ thuật

Chuyên khoa

Định mức lực lượng lao động tối đa tiến hành 01 ca thủ thuật

Loại quánh biệt

Loại I

Loại II

Loại III

1

Hồi sức, cấp cứu và kháng độc

6

4

3

2

1 TTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 phụ

1 góp việc

1 TTV chính

1 phụ

2

Nội khoa

6

4

3

2

1 TTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 phụ

1 góp việc

1 TTV chính

1 phụ

3

Nhi khoa

4

3

3

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

4

Lao (ngoại lao)

4

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

5

Da liễu

5

4

2

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 phụ

1 TTV chính

1 phụ

6

Tâm thần

3

2

1

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 TTV chính

1 phụ

1 TTV chính

7

Nội tiết

4

4

3

2

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 TTV chính

1 Phụ

8

Y học tập cổ truyền

3

3

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

9

Gây mê hồi sức

4

4

2

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

10

Ngoại khoa

5

5

3

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 PTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

11

Bỏng

5

5

4

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

12

Ung bướu

3

2

2

2

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

13

Phụ sản

4

3

3

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

14

Mắt

5

5

4

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 góp việc

15

Tai Mũi Họng

5

3

3

3

1 TTV chính

1 Phụ

1 tạo mê

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

16

Răng Hàm Mặt

5

5

4

4

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 giúp việc

17

Phục hồi chức năng

3

3

2

1

1 TTV chính

1 Phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

18

Điện quang

5

4

3

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 TTV chính

1 Phụ

19

Y Học phân tử nhân

5

4

3

2 TTV chính

3 Phụ

2 TTV chính

2 Phụ

2 TTV chính

2 Phụ

20

Nội soi, chẩn đoán can thiệp

6

5

4

3

1 TTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

21

Thăm dò chức năng

4

3

3

2

1 TTV chính

1 phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 phụ

1 TTV chính

2 phụ

1 TTV chính

1 phụ

22

Huyết học - truyền máu

4

4

3

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

23

Giải phẫu bệnh dịch và tế bào căn bệnh học

3

2

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

24

Tạo hình thẩm mỹ

5

5

4

4

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

Ghi chú: - Viết tắt trongbảng: PTV = mổ xoang viên = fan mổ; Phụ = Phụ phẫu thuật (bao tất cả PTV phụ mổ, dụngcụ viên, quản lý và vận hành hệ thống máy liên quan đến phẫu thuật, thủ thuật như hệ thốngmáy nội soi, các máy về năng lượng điện quang, về y học phân tử nhân…); gây mê = khiến mê/gâytê; TTV = mẹo nhỏ viên= người làm thủ thuật

- triển khai thủ thuậtcủa chăm khoa gây thích hồi sức: Nếu tiến hành thủ thuật chủ quyền thì tính địnhmức lực lượng lao động theo bảng trên, giả dụ nằm trong quy trình của ca phẫu thuật, thủthuật của siêng khoa khác thì được tính trong định mức nhân lực của chuyênkhoa khác.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Băng Vệ Sinh Hàng Ngày Đúng Cách Dùng Băng Vệ Sinh Tampon

- Trường vừa lòng thựchiện ca thủ thuật theo quy định có gây ra tê nhưng chưng sĩ hoặc điều dưỡng, kỹthuật viên tham gia làm thủ thuật triển khai cả việc gây kia thì bồi dưỡng thủthuật miễn phí bồi dưỡng cho vị trí nhân lực gây tê.