CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ

     
ML>Kinh đến Cac Linh Hon ghê CẦU mang đến CÁC LINH HỒN: 1 gớm Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 ghê Sáng Danh, với LỜI NGUYỆN: Chúng bé cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho những LINH HỒN được lên vùng nghỉ ngơi, hằng xem thấy khía cạnh Đức Chúa Trời, minh mẫn vui vẻ cực kỳ .

Bạn đang xem: Chúng bé cậy vì danh chúa nhân từ

AMEN. Tởm BỞI LỜI - (kinh rút ngngắn) Lạy Ðức Chúa Giêsu, xưa bởi vì lời nhưng xuống vắt gian, 33 năm thuộc chịu những sự mến khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng nhỏ xin cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các hinh hồn đã nguyện cầu hôm nay, hoặc còn giam khu vực lửa luyện tội thì xin open tù rốc ấy tạo ra mà đưa về chốn hưởng trọn vui thật là nước Thiên Ðàng bởi vì công nghiệp Chúa bé đã chịu nạn chịu đựng chết vị chúng con. Amen.AMEN. Kinh BỞI LỜI - (kinh trọn vẹn) Lạy ơn Đức Chúa Giêsu !Xưa vày trời mà lại xuống trần thế 33 năm, chịu phần đông sự yêu thương khó cho các linh hồn dương thế được rỗi thì rày chúng bé xin phụ thân cực lành tha tội mang lại linh hồn con mọn ra khỏi trần gian này, hoặc còn nằm nơi Luyện Ngục đến được khỏi, cùng xin xuất hiện tù rạc mang lại ra, mà lại đem lên chốn rất nhiều sự phúc thật được xem thấy Đức Chúa phụ vương đời đời, cầu cho linh hồn : ( … ) mang lại được khỏi với lên Thiên Đàng, vày công nghiệp Đức Chúa Giêsu . Vong hồn ấy đã khỏi cầm cố này, mà bây giờ chúng nhỏ lần hạt nguyện cầu cho; hay là rày đã làm được lên chốn đông đảo sự phúc thật, được vui tươi mọi đàng, thì xin nhớ ước cho phụ vương mẹ, anh em, chúng ta hàng, bạn hữu, bé cháu, còn sinh hoạt trong sóng gió biển cả cả là trần thế này, cho ngày sau được lên vào cửa Thiên Đàng . Hoặc vong linh ấy đền không đủ tội, Chúa rất công bằng vô cùng còn núm nơi Luyện Ngục thì nên cậy trông phụ thân rất Nhân Lành vô cùng phạt con làm vậy cho một ngày sau được sáng láng giỏi lành không chỉ có vậy . Mà hiện thời mùa phúc đang hết, mùa tội buộc phải đền, bao nhiêu kẻ còn sinh sống hãy mở nhỏ mắt linh hồn ra cơ mà xem, bởi sự tội vạ là rể gần như của đắng làm vậy . AMEN. Kinh VỰC SÂU Lạy Chúa, nhỏ ở bên dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy yêu mến nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng nhỏ cầu xin. Ví như Chúa chấp tội, như thế nào ai rỗi được? do Chúa hằng tất cả lòng lành, cùng vày lời Chúa phán hứa, nhỏ đã trông cậy Chúa.


Bạn đang xem: Chúng con cậy vì danh chúa nhân từ


Xem thêm: Ngữ Văn 8 Tập 1 Bài 1 Trang 140 Sgk Ngữ Văn 8 Tập 1, Soạn Văn Lớp 8 Tập 1 Hay Nhất, Ngắn GọnXem thêm: Bất Ngờ Với Tác Dụng Của Rau Ôm: Món Gia Vị Chữa Nhiều Thứ Bệnh Gì?

Linh hồn bé cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Phần đa kẻ làm cho dân Đức Chúa Trời, tối ngày hãy trông cậy fan cho liên, vì tín đồ rất nhân lành tuyệt thương vô cùng, sẽ tha hết đều tội lỗi kẻ có tác dụng dân fan thay thảy.Lạy Chúa con, xin cho linh hồn ( … ) được ngơi nghỉ đời đời, cùng được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu vớt lấy vong hồn ( … ) mang đến khỏi tội phạm ngục, và được nghỉ yên. AMEN. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa sẽ phán dạy dỗ rằng, nhỏ hãy xin thì con sẽ được. Vậy nhỏ xin Chúa lòng lành cực kỳ thương đến những linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời bé cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, phụ vương mẹ, anh em, bè bạn con. Xin Chúa open thiên đàng cho những linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng hết sức hằng soi cho liên. AMEN.