CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

     

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã kiếm được trước khi lấy chữ số trước tiên ở phần thập phân của số bị phân chia để liên tiếp thực hiện tại phép chia.

Bạn đang xem: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

- thường xuyên chia với từng chữ số tại đoạn thập phân của số bị chia

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

(a),,6,8:2 quad quad quad quad quad quad b),37,52:4)

Cách giải:

a) Ta đặt tính rồi làm như sau:

*

Vậy (6,8 : 2 =3,4 ).


b) Đặt tính rồi làm tương tự như câu a ta có:

*

Vậy (37,52 : 4 = 9,38 ).

Xem thêm: 4 Đoạn Văn Hay Lớp 3 Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lop 3, Top 10 Mẫu Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm

Chú ý: Khi phân tách số thập phân mang đến số thoải mái và tự nhiên mà còn dư, ta rất có thể chia tiếp bằng cách viết thêm chữ số (0) vào bên đề nghị số dư rồi tiếp tục chia.

Xem thêm: Toán Lớp 7 Hai Đường Thẳng Song Song Song, Giải Toán 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính:

(a),,17,23:5 quad quad quad quad b),39,45:7)

Cách giải

*

Ta vẫn có thể tiếp tục thêm (0) rồi phân chia tiếp, mặc dù thương đang là một số trong những rất dài. Đây là phép chia tất cả dư, với những bài xích dạng này ta đã tùy vào đề bài xích yêu cầu lấy từng nào chữ số ở đoạn thập phân để xác minh thương.


Mục lục - Toán 5
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan lại ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
bài bác 1: Ôn tập có mang phân số. đặc thù cơ bạn dạng của phân số
bài 2: Ôn tập: so sánh hai phân số
bài bác 3: Ôn tâp: so sánh phân số (tiếp)
bài 4: Phân số thập phân
bài xích 5: Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhị phân số
bài bác 6: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
bài xích 7: lếu láo số
bài 8: lếu láo số (tiếp)
bài 9: Ôn tập về giải toán
bài 10: Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán
bài 11: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm
bài xích 12: Ôn tập: Bảng đơn vị đo cân nặng
bài xích 13: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
bài xích 14: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích s
CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
bài bác 1: định nghĩa số thập phân
bài bác 2: mặt hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
bài xích 3: Số thập phân bằng nhau. đối chiếu hai số thập phân
bài 4: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
bài bác 5: Viết những số đo cân nặng dưới dạng số thập phân
bài 6: Viết những số đo diện tích s dưới dạng số thập phân
bài 7: Phép cùng số thập phân. Tổng các số thập phân
bài bác 8: Phép trừ nhì số thập phân
bài 9: Nhân một vài thập phân với một số tự nhiên
bài xích 10: Nhân một số trong những thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...
bài bác 11: Nhân một trong những thập phân với một số trong những thập phân
bài 12: Chia một trong những thập phân cho một trong những tự nhiên
bài 13: Chia một trong những thập phân mang lại 10, 100, 1000, ...
bài 14: Chia một số tự nhiên cho một trong những tự nhiên mà thương kiếm được là một trong những thập phân
bài 15: Chia một trong những tự nhiên cho một trong những thập phân
bài bác 16: Chia một trong những thập phân cho một số trong những thập phân
bài xích 17: Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm
bài bác 18: Giải toán về tỉ số phần trăm: search tỉ số phần trăm của nhị số
bài 19: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị phần trăm của một vài
bài xích 20: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số trong những khi biết giá trị tỷ lệ của số kia
bài xích 21: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan lại đến giao thương mua bán
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC
bài xích 1: Tam giác. Diện tích s hình tam giác
bài xích 2: Hình thang. Diện tích s hình thang
bài bác 3: Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình trụ
bài bác 4: Diện tích hình trụ
bài xích 5: luyện tập về diện tích những hình
bài 6: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
bài bác 7: diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
bài bác 8: diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
bài bác 9: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối
bài bác 10: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
bài xích 11: Thể tích hình lập phương
CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
bài xích 1: Bảng đơn vị đo thời gian
bài xích 2: cùng số đo thời gian
bài bác 3: Trừ số đo thời hạn
bài xích 4: Nhân số đo thời gian với một trong những
bài xích 5: phân tách số đo thời gian cho một số
bài bác 6: tốc độ
bài bác 7: Quãng mặt đường
bài xích 8: thời hạn
bài bác 9: nhị vật hoạt động ngược chiều
bài xích 10: hai vật vận động cùng chiều
bài 11: chuyển động trên dòng nước
CHƯƠNG 5: ÔN TẬP
bài xích 1: Ôn tập về đo độ dài với đo cân nặng
bài bác 2: Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích
bài 3: Ôn tập về số đo thời gian
bài xích 4: Ôn tập về phép cộng
bài xích 5: Ôn tập về phép trừ
bài xích 6: Ôn tập về phép nhân
bài bác 7: Ôn tập về phép chia
bài xích 8: Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một trong những hình
bài bác 9: Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một vài hình
*

*

học toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.